Mr. drs. J.P.N. (Jan-Paul) de Wit

Mr. drs. J.P.N. (Jan-Paul) de Wit is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht, en in 1990 in Internationaal recht. Na zijn studie is hij beëdigd als advocaat in Amsterdam, en hij heeft in 2003 met succes de opleiding tot NMI-mediator gevolgd. In zijn praktijk heeft hij zich toegelegd op het arbeidsrecht, familierecht, handelsrecht en onroerende-zakenrecht. Hij treedt in zijn advies- en procespraktijk op zowel voor ondernemers als voor particulieren.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een gevarieerd rechtsgebied. Jan-Paul de Wit behartigt de belangen van zowel werkgevers als werknemers onder meer ingeval van ontslagzaken. Dat kan een ontslag op staande voet betreffen, waarbij door de werknemer een procedure wordt gestart tot vernietiging van het ontslag, een procedure bij het UWV om tot beëindiging van het dienstverband te komen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, of een procedure bij de Kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast richt hij zich op kwesties met betrekking tot een concurrentiebeding, en loonvorderingsprocedures.

Familierecht

In het familierecht ligt zijn aandachtsgebied met name op de financiële afwikkeling van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap; het gaat daarbij o.a. om alimentatie, verdeling van een gemeenschap van goederen of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Daarnaast adviseert hij bij het opstellen van ouderschapsplannen, waarin de verdeling van de opvoedings- en zorgtaken van de ouders na echtscheiding wordt geregeld.

Onroerende-zakenrecht

Jan-Paul de Wit behandelt op dit rechtsterrein zaken met betrekking tot huur van bedrijfs-onroerend goed (zoals huurprijsaanpassingen), geschillen over makelaarscourtage en opeising van boetes wanneer een onroerende zaak door de koper niet wordt afgenomen.