Tarieven

Bij het eerste gesprek maken wij heldere afspraken over de tarieven die wij in rekening brengen.

Over het algemeen werken wij op basis van een uurtarief, maar in geval van incasso’s van vorderingen kan ook worden afgesproken dat een bepaald percentage van de vordering als honorarium in rekening wordt gebracht.

Ook staan wij particulieren bij die op grond van hun inkomen en vermogen voor door de Overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen.

In dat geval behoeft u in plaats van het gebruikelijke honorarium slechts een eigen bijdrage te betalen die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld.

Ook hierover informeren wij u tijdens het eerste gesprek.